Daily Archives: 12.10.2011

Thời sự y học số 244 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ TÁI TẠO SAU MỘT UNG THƯ VÚ : SỰ LỰA CHỌN CÁC KỸ THUẬT.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này