Daily Archives: 09.10.2011

Poznan – Pologne

Ba lan trải dài trên 690 km từ đông sang tây và 650 km từ bắc xuống nam. Hình dạng của đất nước có hình sáu cạnh, điều này tạo nên một lãnh thổ khá thuần nhất, nhất là thủ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ảnh hải ngoại, Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này