Daily Archives: 06.10.2011

Crète (2)

HERAKLION Héraklion, thành phố của Héraclès (một trong nhiều thành phố được cung hiến cho vị anh hùng Hy lạp này), là thành phố lớn nhất của Crète. Héraklion là thủ phủ của Crète từ năm 1971, thay thế Hania. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này