Daily Archives: 05.10.2011

Theo mẹ đến trường

« Long ơi, Long», tiếng Mạ kêu trong nhà, mình vội bỏ mấy vìên bi vô bọc để chạy vô nhà. Trên sập mà Chú thường ngồi có cái mâm đồng với vài chén chè và vài dĩa xôi. Trong nhà các … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Viết về Huế, Đôi dòng cảm nghĩ | Bình luận về bài viết này