Daily Archives: 03.10.2011

Say Huế tình – Minh Tâm

Ở góc Đông Ba chè anh Thân? Hay Mụ Xa là bà con gần? Đậu xanh chè đánh hương thơm ngát, Đá bào vụn mát khách tứ phương! Huế thời áo trắng thiệt dễ thương, Ăn, học, đi chơi chẳng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này