Daily Archives: 02.10.2011

Cấp cứu nội thần kinh số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO XUẤT HUYẾT (ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL HEMORRAGIQUE) N.Bruder Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital de la Timone, Marseille Chẩn đoán tai biến mạch máu não xuất huyết được gợi ra trước những triệu chứng thần kinh đột ngột, bại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này