Daily Archives: 01.10.2011

Thời sự y học số 243 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ HÁNG : CÁC KHỚP GIẢ ĐƯỢC THÍCH ỨNG HƠN. Sự kiện làm ngừng đau đớn khiến càng ngày càng có nhiều bệnh nhân trẻ muốn được thay khớp háng giả (prothèse de la hanche). CHIRURGIE. Mặc dầu 140.000 khớp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này