Daily Archives: 29.09.2011

Xướng hoạ cùng bài thơ gọi Huế – Minh Tâm

Thành Nội nghe vang tiếng gọi mời, Kim Long, Thiên Mụ thuở lên mươi, Tìm đâu một đàn bươm bướm trắng. Bay khắp phương trời thương nhớ ơi! Nguyển Du có một góc chè Ra, vô chi cũng thích ăn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này