Daily Archives: 28.09.2011

Gọi Huế – Võ Sĩ Quý

Qua đến Tràng Tiền gọi Huế ơi ! Sông Hương sóng nước ánh xanh đời, Đông Ba, Gia Hội cầu mong đợi? Thiên Mụ, Từ Đàm chuông gióng mời. Đồng Khánh, Nguyễn Du từng một thuở? Hàm Nghi, Quốc Học … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ, Viết về Huế | Bình luận về bài viết này