Daily Archives: 25.09.2011

Cấp cứu nội thần kinh số 9 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO DO THIẾU MÁU CỤC BỘ. (ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL ISCHEMIQUE) N.Bruder Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital de la Timone, Marseille Tai biến mạch máu não thiếu máu cục bộ (AVC ischémique) là một cấp cứu nội khoa cũng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này