Daily Archives: 24.09.2011

Crète (1)

Diện tích : 8261 km2 : Crète là đảo lớn nhất của Hy lạp (diện tích của Hy lạp : 131.944 km2) và là đảo lớn thứ 5 của Địa trung Hải, đứng sau Sicile, Sardaigne, Corse và Chypre. Dân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này