Daily Archives: 21.09.2011

Bánh gì ?

Bánh gì ăn ít mà nhiều ? Bánh gì cả thúng vẫn kêu chưa vừa ? Bánh gì nhọn tựa răng cưa ? Bánh gì nên nghĩa sớm trưa vợ chồng ? Bánh gì cộm cộm trắng bông ? Bánh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này