Daily Archives: 20.09.2011

Cấp cứu nội thần kinh số 5 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de soins intensifs Hôpital Erasme Bruxelles. ĐỊNH NGHĨA Một tai biến mạch máu não (accident vasculaire cérébral) là một liệt thần kinh khởi đầu đột ngột, gây … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận