Daily Archives: 04.09.2011

Thời sự y học số 241 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ KHI NÀO CẦN PHẪU THUẬT ĐỂ ĐIỀU TRỊ MỘT THOÁT VỊ ĐĨA ĐỐT SỐNG (HERNIE DISCALE) ?

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này