Daily Archives: 01.09.2011

Cảm ứng từ bài “Mùa thu hạnh ngộ” – Lê Quý Phi

Như chưa hề có chia ly Bạn bè hạnh ngộ nói gì với nhau… Thời gian lặng lẽ qua mau Văn thơ đàn hát rủ nhau đi cùng Lade nước suối lung tung Mà còn cầm được là sung lắm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | 3 bình luận