Daily Archives: 30.08.2011

Cấp cứu ngộ độc số 20 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NẤM, CÁC CHẤT GÂY ẢO GIÁC,  VÀ CÁC CHẤT KÍCH THÍCH  (MUSHROOMS, HALLUCINOGENS AND SIMULANTS)   NGỘ ĐỘC NẤM (MUSHROOM POISONING) 1/ NHỮNG TRIỆU CHỨNG VÀ DẤU CHỨNG CỦA NGỘ ĐỘC NẤM ?              Bởi vì mỗi loại nấm chứa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này