Daily Archives: 29.08.2011

Cấp cứu ngộ độc số 19 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC CYANURE (INTOXICATION AUX CYANURES)                                                                                      JEAN-LOUIS VINCENT                                                                                      Chef du Service de Soins Intensifs                                                                                      Hôpital  Erasme, Bruxelles               Cyanure d’ hydrogène (HCN) hiện diện dưới dạng chất lỏng bay hơi hay dưới dạng chất khí. Cyanure không màu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này