Daily Archives: 22.08.2011

Xướng hoạ cùng Lynn Ly và Thúy Ngàn…

Cùng Lynn Ly: Tơ duyên chẳng phải lạ lùng Ngàn xưa lắm kẻ lụy tình đấy chăng ? Tình sao vướng buột tim mình Trách chi tạo hóa cho tình nở hoa ! Không yêu sao lại chạnh lòng Đêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | 2 bình luận