Daily Archives: 15.08.2011

Cấp cứu chấn thương số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG ĐỤNG DẬP NGỰC (BLUNT CHEST TRAUMA) PHẦN II 1/  NHỮNG THƯƠNG TỔN THÔNG THƯỜNG NHẤT SAU CHẤN THƯƠNG ĐỤNG DẬP NGỰC ?          – Gãy xương lồng ngực          – Đụng dập và rách phổi          – Đụng dập … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này