Daily Archives: 13.08.2011

Eze village

Èze là một làng nhỏ thuộc vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur của nước Pháp, có khoảng 3000 dân.Dấu vết của dân cư cổ nhất vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước dương lịch. Thời kỳ cực thịnh của Èze là vào những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ảnh hải ngoại, Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này