Daily Archives: 02.08.2011

Cấp cứu chấn thương số 20 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CẤP CỨU TIỀN BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG NGỰC  (TRAUMATISME THORACIQUE) I/ NHẬP ĐỀ             Các chấn thương ngực chiếm 20% những trường hợp tử vong do chấn thương. Tần số của các chấn thương ngực đến khoa cấp cứu sẽ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | 9 bình luận