Monthly Archives: Tháng Tám 2011

Mùa thu hạnh ngộ – Mai Băng Thanh

Mùa thu , mùa của những hoài niệm về dĩ vãng vàng son của một thời xa vắng , mùa của những ký ức tuổi ngọc …. Mùa thu năm nay Minh Nguyệt trở về . Vào những năm của … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đôi dòng cảm nghĩ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu ngộ độc số 20 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NẤM, CÁC CHẤT GÂY ẢO GIÁC,  VÀ CÁC CHẤT KÍCH THÍCH  (MUSHROOMS, HALLUCINOGENS AND SIMULANTS)   NGỘ ĐỘC NẤM (MUSHROOM POISONING) 1/ NHỮNG TRIỆU CHỨNG VÀ DẤU CHỨNG CỦA NGỘ ĐỘC NẤM ?              Bởi vì mỗi loại nấm chứa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu ngộ độc số 19 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC CYANURE (INTOXICATION AUX CYANURES)                                                                                      JEAN-LOUIS VINCENT                                                                                      Chef du Service de Soins Intensifs                                                                                      Hôpital  Erasme, Bruxelles               Cyanure d’ hydrogène (HCN) hiện diện dưới dạng chất lỏng bay hơi hay dưới dạng chất khí. Cyanure không màu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 240 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ 11 RỐI LOẠN TÂM THẦN : HỘI CHỨNG TĂNG ĐỘNG (HYPERACTIVITE HAY HYPERKINETIC SYNDROME)

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

The XmnI Gγ polymorphism influences hemoglobin F synthesis contrary to BCL11A and HBS1L-MYB SNPs in a cohort of 57 β-thalassemia intermedia patients – Thi Khanh Tien Nguyen, Philippe Joly, Claire Bardel, Mustapha Moulsma, Nathalie Bonello-Palot, Alain Francina

Click here to download the whole text:

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cấp cứu ngoại thần kinh số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHÌNH MẠCH NÃO (CEREBRAL ANEURYSMS) 1/  TỶ LỆ BỊ XUẤT HUYẾT DƯỚI NHỆN DO VỠ PHÌNH MẠCH TRONG SỌ (INTRACRANIAL ANEURYSMS)  ?            Tỷ lệ được ước tính là 6-28 trên 100.000 dân. 2/ TỶ LỆ BỊ PHÌNH MẠCH TRONG … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngoại thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận

Cấp cứu ngoại thần kinh số 1 – BS Nguyễn Văn Thịnh

XUẤT HUYẾT DƯỚI MÀNG NHỆN (HEMORRAGIE SOUS-ARACHNOIDIENNE) JEAN-LOUIS VINCENT                                                                       Chef du Service de soins  intensifs                                                                                              Hôpital Erasme                                                                        Bruxelles. I/ NGUYÊN NHÂN :           – Phình mạch (anévrisme) : 70-80%          – Dị dạng động- tĩnh mạch (malformation artérioveineuse) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngoại thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | %(count) bình luận