Daily Archives: 31.07.2011

Huế tháng 7-2011

Huế tôi Huế xưa Huế cũ bao xa cách Huế có còn thơ Huế ngày xưa Đường vui nhộn nhịp lòng man mác Chẳng phải Huế tôi tuổi học trò ntt

Đăng tải tại Ảnh Việt Nam, Du lịch đó đây, Tập ảnh kỷ niệm, Viết về Huế | 1 bình luận