Daily Archives: 28.07.2011

Thời sự y học số 236 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ THANH QUẢN NHÂN TẠO CHẲNG BAO LÂU NỮA SẼ ĐƯỢC THỬ NGHIỆM             CHIRURGIE. Một ngày nào đó phải chăng ta sẽ tránh khỏi phải mở khí quản (trachéotomie : thực hiện bằng phẫu thuật một đường xẻ để … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 1 bình luận