Daily Archives: 26.07.2011

Cấp cứu dạ dày ruột số 14 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM TỤY TẠNG (PANCREATITES) PHẦN II JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital  Erasme, Bruxelles                                  I/ SINH LÝ BỆNH LÝ.           Tụy tạng chứa một loạt các chất phân giải protéine và lipide (substances protéolytiques et lipolytiques), … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận