Daily Archives: 24.07.2011

Tập ảnh Đế Thiên – Đế Thích (Angkor)

Angkor (Đế Thiên Đế Thích) là cựu kinh đô (từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 15) của Vương Quốc Khmer nằm ở phía bắc Biển Hồ cạnh tỉnh Xiêm Rệp. Toàn bộ đền đài của Đế Thiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ảnh hải ngoại, Du lịch đó đây, Tập ảnh kỷ niệm | Bình luận về bài viết này