Daily Archives: 23.07.2011

Bún từ Bắc vô Nam – Phanxipăng

Phở và hủ tíu / hủ tiếu hiện quá phổ biến đối với dân ta. Hai món ấy dù đã Việt hoá tối đa song bắt nguồn từ Trung Hoa. Có ý kiến cho rằng một trong những thức ngon … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ẩm thực, Món ăn Huế | Bình luận về bài viết này