Daily Archives: 17.07.2011

Tsukamurella tyrosinosolvens – An unusual case report of bacteremic pneumonia after lung transplantation

Case report Tsukamurella tyrosinosolvens – An unusual case report of bacteremic pneumonia after lung transplantation Armelle Ménard (1,2,3), Sébastien Degrange (1), Olivia Peuchant (1), Thi DT Nguyen (1), Claire Dromer (4) and Jeanne Maugein (1)* Email: Armelle Ménard: armelle.menard@u-bordeaux2.fr Sébastien … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Nghiên cứu khoa học | Bình luận về bài viết này

Tập ảnh Vọng Các (Bangkok) – Thái Lan

Vọng Các (Bangkok) là thủ đô của Thái Lan, với 11,5 triệu dân Vọng Các được coi là một trong những thành phố với nạn ket xe nghiêm trọng nhất! Dòng sông Chao Phraya chảy ngang chia Vọng Các làm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ảnh hải ngoại, Du lịch đó đây, Tập ảnh kỷ niệm | Bình luận về bài viết này

Đền Wat Arun – Thái Lan

WAT ARUN (TEMPLE DE L’AUBE) Mở cửa mỗi ngày từ 8 giờ 30 đến 14 giờ. Tiền vào cống 50 Baht. Tên của Đền thờ xuất phát từ nữ thần hindouiste Aruna. Aruna là nữ thần của rạng đông(la déesse … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Ảnh hải ngoại, Du lịch đó đây, Tập ảnh kỷ niệm | Bình luận về bài viết này