Daily Archives: 16.07.2011

Cấp cứu ngộ độc số 18 phần II – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC OPIOID (INTOXICATION OPIACEE) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles PHẦN II Nhóm này gồm những alcaloide thiên nhiên hay bán thiên nhiên của opium, những dẫn xuất của cây thuốc phiện (pavot) và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 5 bình luận

Cấp cứu ngộ độc số 8 phần I – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC OPIOID PHẦN I 1/ SỐ NHỮNG TRƯỜNG HỢP LẠM DỤNG HEROIN HAY NHỮNG OPIOID KHÁC ĐANG GIẢM XUỐNG PHẢI KHÔNG ? Thật ra trái lại là đàng khác. Trong các dữ kiện năm 1998 của American Association of … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | 5 bình luận