Daily Archives: 14.07.2011

14 juillet – Lễ Quốc Khánh Pháp

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Những bài thơ ngắn (tiếp theo) – Võ Sĩ Quý

15.Mẹ Tôi Mẹ như tấm gương Mẹ chuối bồ hương Mẹ xôi nếp một Mẹ ngọt mía đường Con dẫu nhớ thương Con dù vấn vương Con luôn hoài niệm Con nguyện noi gương 16.Ba Dốc hêt ruột gan Không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Bình luận về bài viết này