Daily Archives: 14.07.2011

14 juillet – Lễ Quốc Khánh Pháp

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những bài thơ ngắn (tiếp theo) – Võ Sĩ Quý

15.Mẹ Tôi Mẹ như tấm gương Mẹ chuối bồ hương Mẹ xôi nếp một Mẹ ngọt mía đường Con dẫu nhớ thương Con dù vấn vương Con luôn hoài niệm Con nguyện noi gương 16.Ba Dốc hêt ruột gan Không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?