Daily Archives: 09.07.2011

Evaluation of an immunochromatographic assay: Giardia-Strip® (Coris BioConcept) for detection of Giardia intestinalis in human fecal specimens

T. K. T. Nguyen & H. Kherouf & V Blanc-Pattin & E. Allais & Y. Chevalier & A. Richez & C. Ramade & F. Peyron Published online: 06 july 2011, Springer-Verlag 2011 Introduction Giardiasis is a ubiquitous intestinal parasitic disease … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Nghiên cứu khoa học | Bình luận về bài viết này

Đồng bóng với điện Hòn Chén – Phanxipăng

Là một tín ngưỡng dân gian cổ truyền, khi công khai, khi lén lút, đồng bóng, còn gọi đạo Mẫu hoặc Thiên Tiên Thánh giáo, hiện hữu khắp mọi tỉnh thành ở nước ta.  Trong các am, miếu, đền, phủ, vào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Viết về Huế | 6 bình luận