Daily Archives: 08.07.2011

Bên Kia Thuận An – Lệ Thy

Bên kia biển Thuận An Trời mùa Thu hanh nắng Gió về từ biển khơi Hàng liễu xanh reo múa          Trên cát ấm hiền hoà          Đôi ta cùng dạo bước          Gió vẫn đuà mơn man          Vờn tóc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Bình luận về bài viết này