Daily Archives: 03.07.2011

Tiếng sông Hương – Võ Sĩ Quý biên tặng blog Tiếng sông Hương

Triệu lòng vang dội vạn trùng dương Có lẽ mang muôn ngàn nhớ thương Chứa đựng vô vàn tình cố lý Cưu mang vô hạn nghĩa hương phương Gần xa nối kết tâm nhân ái Quen lạ giao lưu đạo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ | Bình luận về bài viết này