Daily Archives: 02.07.2011

Cảm Đề Huyền Trân – Võ Sĩ Quý biên tặng thân hữu

Ngàn dặm đem duyên đổi nước non Phu thê tương cách mộng không tròn Yêu thương nồng cháy tình vàng đá Đạo nghĩa ấm vùi nết sắt son Ô Rí hợp hoan dâng thân lễ An Tây niệm hỷ gởi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ, Viết về Huế | 1 bình luận