Daily Archives: 27.06.2011

Thời sự y học số 232 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO VÀ HỘI CHỨNG HẠNG KINH TẾ (SYNDROME DE LA CLASS ECONOMIQUE). Tư liệu y học nói nhiều về hội chứng hạng kinh tế (syndrome de la classe économique), mà sự mô tả đầu tiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 1 bình luận