Daily Archives: 14.06.2011

Thời sự y học số 230 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ THEO OMS : ĐIỆN THOẠI CẦM TAY : “ CÓ LẼ SINH UNG THƯ ” Việc xếp loại mới này được căn cứ trên sự xem xét của hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học. ONCOLOGIE. Hôm qua, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này