Daily Archives: 06.06.2011

Kỳ diệu của tạo hóa qua những bức hình đại cận ảnh của Brian Valentine

(*) Được minh họa với tiếng kèn saxo của Trần Mạnh Tuấn qua nhạc phẩm “Con thuyền không bến”

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này