Daily Archives: 04.06.2011

Cấp cứu dạ dày ruột số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

RUỘT THỪA VIÊM (APPENDICITIS) 1/ CHỨC NĂNG CỦA RUỘT THỪA NGƯỜI LÀ GÌ ? Ruột thừa người là một cơ quan vết tích (vestigial organ) chứa mô bạch huyết. Việc lấy bỏ ruột thừa không gây nên khiếm khuyết nào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận