Monthly Archives: Tháng Sáu 2011

Saigon 2011, ngựa xe như nước áo quần như nêm

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thời sự y học số 232 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO VÀ HỘI CHỨNG HẠNG KINH TẾ (SYNDROME DE LA CLASS ECONOMIQUE). Tư liệu y học nói nhiều về hội chứng hạng kinh tế (syndrome de la classe économique), mà sự mô tả đầu tiên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | %(count) bình luận

1er jour de l’été – 21 juin

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trở về Huế

Đăng tải tại Viết về Huế | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bonne Fête des Pères

Ngày Của Cha (Fête des Pères) là một lễ được dùng để tôn vinh những người làm cha, tôn vinh cương vị làm cha, mối quan hệ với người cha và ảnh hưởng của người cha trong xã hội. Ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tiếng lóng trong Việt ngữ hiện đại – Phanxipăng

Tiếng lóng là một thực tế đầy sinh động mà hầu như bất kỳ ngôn ngữ nào trên trái đất đều có, dù muốn hay không. Văn hào Pháp Victor Hugo (1802 – 1885) từng chú ý sử dụng tiếng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khảo luận | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bệnh án của Ngọa Triều Hoàng Đế – BS Hồ Đắc Duy

. Có phải Lê Long Đĩnh là một vị vua của tàn ác và dâm đãng ? . Tại sao người ta gọi ông là Ngọa Triều Hoàng Đế ? . Long Đĩnh có mắc bệnh tâm thần và bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Lịch sử | Bạn nghĩ gì về bài viết này?