Daily Archives: 10.05.2011

Thời sự y học số 225 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ NHỮNG TIẾN BỘ CHỒNG LẠI MUCOVISCIDOSE. NHỮNG ĐIỂM MỐC NGUỒN GỐC: Mặc dầu chữ “ mucoviscidose ” có từ năm 1943, là năm trong đó những đặc điểm của bệnh thật sự được xác định (nghĩa là “ bệnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | Bình luận về bài viết này