Daily Archives: 09.05.2011

Harbin International Ice festival 2011

Harbin là thủ phủ của tỉnh Heilongjiang ở miền bắc Trung Quốc, là một trong những nơi lạnh nhất của Trung Quốc vì nó đón nhận những luồng gió giá băng đến từ Sibérie. Vào mùa đông, nhiệt đó ở … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây, Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này