Daily Archives: 03.05.2011

The Mountain – Terje Sorgjerd

Đoạn phim này được thực hiện bởi Terje Sorgjerd từ những bức ảnh mà ông ta đã chụp (trong khoảng thời gian từ 4 tháng 4 đến 11 tháng 4 năm 2011) trên đỉnh núi “El Teide” (ở Tây ban … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này