Daily Archives: 01.05.2011

Muguet de mai, un brin de bonheur

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cực quang (Aurore Boréale) – Terje Sorgjerd

Cực quang (Aurore Boréale): Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bạn nghĩ gì về bài viết này?