Daily Archives: 31.03.2011

Cấp cứu nội tiết và chuyển hóa số 10- BS Nguyễn Văn Thịnh

GIẢM MAGIE-HUYẾT VÀ TĂNG MAGIE-HUYẾT (HYPOMAGNESEMIE ET HYPERMAGNESEMIE)

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này

Chờ O – Thơ Trần Dzạ Lữ

Chờ O bóng xế trăng lu Chờ O nỗi nhớ lu bù trong tim Chờ O tháng lụn năm mềm Chờ O lóng ngóng hết đêm lại ngày Chờ khi mây trắng ngừng bay Sông xưa cạn nước,đá loay hoay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thơ, Viết về Huế | 1 bình luận