Daily Archives: 30.03.2011

Mười O xứ Huế – Thơ Trần Dzạ Lữ

O TÒA KHÂM Tóc dài ai xõa ngang lưng Để tui nhìn trộm quá chừng…O ơi? Đến khi quen được nhau rồi O đi một nước, tui ngồi…câm luôn !

Đăng tải tại Thơ, Viết về Huế | 7 bình luận