Daily Archives: 29.03.2011

Cấp cứu ngộ độc số 17 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NGỘ ĐỘC COCAINE JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles Cocaine là một trong những trích chất alcaloide của một loại cây nhỏ ở Nam Mỹ (Erythroxolon coca). Những tính chất kích thích của nó đã … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngộ độc, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này