Daily Archives: 23.03.2011

Tự tình – Mai Băng Thanh

Mấy hôm nay chuông điện thoại đổ liên tục . Hết điện thoại bàn lại đến điện thoại di động . Gia đình , bạn bè khắp nơi gọi về thăm hỏi , trấn an …. Thế mới thấy được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Đôi dòng cảm nghĩ | 1 bình luận