Daily Archives: 20.03.2011

Hãy cứ vui chơi cuộc đời – Khánh Ly hát

Nhạc Trịnh Công Sơn, Khánh Ly hát

Đăng tải tại Nhạc | Bình luận về bài viết này