Daily Archives: 14.03.2011

15 tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới

Centre Aon (Chicago) 346m Tuntex Sky (Kachsiung-Taiwan) 348m Tour Emirates Office (Dubai) 355m Tour de la Banque de Chine (Hong Kong) 369m Central Plaza (Hong Kong) 374m Empire State Building (New York) 381m Shun Ing Square (Shenzhen) 384m Citic Plaza … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây | Bình luận về bài viết này