Daily Archives: 07.03.2011

Thời sự y học số 216 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ THUỐC LÁ : PHẢI BÁO ĐỘNG NHANH KHI KHÓ THỞ.

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 1 bình luận

Cấp cứu dạ dày, ruột số 12 – BS Nguyễn Văn Thịnh

Đau bụng (Abdominal pain)

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này